Kategória:Právo

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Terminologická zbierka vznikla v roku 2021 zo staršieho heslára vytvoreného na základe slovensko-českej lexikograficko-terminografickej spolupráce a v zhode s harmonogramom Zmluvy o združení prostriedkov na tvorbu a rozvoj Slovenského národného korpusu 0323/2017 (Viac tu: https://korpus.sk/attachments/SNK2017az2021/Zmluva-SNK_2017-2021.pdf). Spracované termíny možno zaradiť do oblasti ústavného, trestného, správneho, obchodného či rodinného práva, ale aj z teórie práva. Celý súbor termínov bude prechádzať odbornou revíziou a bude ďalej rozširovaný. Spracovatelia sa opierali predovšetkým o viacero odborných encyklopedických a terminografických zdrojov:


  • Hendrych, D. a kol.: Právnický slovník. 3. podstatne rozšírené vydanie. Praha: C. H. Beck 2009.
  • Ivor, J. a kol.: Trestné právo procesné. Bratislava: Iura Edition 2006.
  • Ivor, J.: Trestné právo hmotné. (Druhé, doplnené a prepracované vydanie). Bratislava: Iura Edition 2010.
  • Svoboda, J. a kol.: Slovník slovenského práva. Bratislava: Poradca podnikateľa 2000.


!!!V roku 2022 budú terminologické záznamy z oblasti práva prechádzať revíziou a schvaľovaním, preto prosíme používateľov o trpezlivosť!!!

Termíny v kategórii „Právo“

V tejto kategórii sa nachádza 200 termínov z celkového počtu 1 019.

(predchádzajúca stránka) (nasledujúca stránka)

D

(predchádzajúca stránka) (nasledujúca stránka)