advokátska komora

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: právo, verejné právo
Definícia: stavovská komora advokátov chrániaca a zaručujúca nezávislosť advokátov, ale aj ochranu klienta tým, že kontroluje spôsob výkonu profesie najmä z hľadiska rešpektovania zákona a profesijnej etiky
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Kontext: Zápisom advokáta do Zoznamu advokátov vzniká každému advokátovi povinnosť splniť si svoje povinnosti voči advokátskej komore.
Zdroj kontextu: https://obcan.justice.sk/content/public/item/60f6afd9-a13e-4e1d-9b6c-b04b299a20cd.
Príbuzné termíny: advokácia, advokát, advokátsky koncipient, advokátska kancelária
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: advokátní komora, uk: адвокатська палата, uk: палата адвокатів, ru: адвокатская палата, ru: палата адвокатов
Poznámka: V prostredí advokácie sa hovorovo označuje ako komora.