disciplinárna odmena

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: pracovné právo
Definícia: uznanie policajtovi za záslužný čin alebo príkladné plnenie služobných povinností
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Kontext: Disciplinárna odmena musí byť úmerná záslužnému činu alebo príkladnému plneniu služobných povinností, za ktoré sa udeľuje. Disciplinárnou odmenou je písomná pochvala, peňažný dar alebo vecný dar, mimoriadne povýšenie do vyššej hodnosti.
Zdroj kontextu: Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
Príbuzné termíny: disciplinárna právomoc, disciplinárne opatrenie, disciplinárne previnenie
URL: http://www.zvjs.sk/dokumenty/zbor/73 98 1 1 05.pdf