disciplinárne previnenie

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: pracovné právo
Definícia: zavinené porušenie povinností policajta, pokiaľ nie je trestným činom alebo priestupkom
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007.

Kontext: Disciplinárnym previnením je zavinené porušenie povinností policajta, pokiaľ nie je trestným činom alebo priestupkom.
Zdroj kontextu: Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
Príbuzné termíny: disciplinárna právomoc, disciplinárna odmena, disciplinárne opatrenie
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: disciplinární provinění
Poznámka: Za disciplinárne previnenie možno policajtovi uložiť jedno z disciplinárnych opatrení.
URL: http://www.zvjs.sk/dokumenty/zbor/73 98 1 1 05.pdf