trestný čin

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: trestné právo
Definícia: protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v Trestnom zákone
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Kontext: Trestný čin je protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone, ak tento zákon neustanovuje inak. Trestný čin je prečin a zločin.
Zdroj kontextu: Zákon č. 300/2005 Z. z. trestný zákon.
Príbuzné termíny: vývinové štádiá trestného činu, súbeh trestných činov
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: trestní čin
URL: http://www.minv.sk/swift data/source/mvsr/dokumenty/pravne normy/trestny zakon.doc