disciplinárna právomoc

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: pracovné právo
Definícia: oprávnenie nadriadených v rozsahu svojej právomoci udeľovať podriadeným policajtom disciplinárne odmeny a ukladať disciplinárne opatrenia
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Kontext: Nadriadení môžu podriadeným policajtom v rozsahu svojej právomoci udeľovať disciplinárne odmeny a ukladať disciplinárne opatrenia.
Zdroj kontextu: Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
Príbuzné termíny: disciplinárna odmena, disciplinárne opatrenie, disciplinárne previnenie
URL: http://www.zvjs.sk/dokumenty/zbor/73 98 1 1 05.pdf