autonómia vôle

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: občianske právo
Definícia: hlavná zásada súkromného práva, ktorá úzko súvisí s rovnosťou subjektov občianskoprávnych vzťahov a ktorá sa v súkromnoprávnych vzťahoch osobitne prejavuje ako vlastnícka sloboda, zmluvná sloboda alebo ako všeobecná požiadavka spočívajúca v potrebe zabezpečiť slobodný rozvoj osobnosti človeka
Zdroj: Lazar, J. a kol.: Občianske právo hmotné. 1. časť. Bratislava: IURA EDITION, 2010. s. 15 – 16.

Synonymum: sloboda vôle
Príbuzné termíny: autonómia, sloboda
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: autonomie vůle
Poznámka: Zásada individuálnej autonómie vôle.