apelačný princíp

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Oblasť: správne právo
Definícia: spôsob rozhodovania odvolacieho orgánu, ktorý umožňuje orgánu, ktorý rozhoduje o odvolaní, napraviť prvostupňové rozhodnutie tak, že sám môže rozhodnúť vo veci samej
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Poznámka: Odvolací orgán môže napadnuté rozhodnutie podľa výsledkov konania potvrdiť, zmeniť alebo ho zrušiť.