akceptácia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: právo, občianske právo
Definícia: prijatie návrhu (oferty) jedného účastníka na uzavretie zmluvy (dohody) druhým účastníkom
Zdroj: Svoboda, J. a kol.: Slovník slovenského práva. Bratislava: Poradca podnikateľa 2000.

Synonymum: prijatie návrhu
Príbuzné termíny: akceptačná lehota
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: akceptace
Poznámka: V právnickej literatúre sa častejšie vyskytuje termín prijatie návrhu (na uzavretie zmluvy).