akceptačná lehota

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: právo, občianske právo
Definícia: lehota, ktorá je v návrhu určená na jeho prijatie
Zdroj: Svoboda, J. a kol.: Občiansky zákonník. Komentár a súvisiace predpisy. 5. vydanie. Bratislava: Eurounion 2005.

Synonymum: lehota na prijatie návrhu
Príbuzné termíny: akceptácia
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: akceptační lhůta
Poznámka: Lehotu na prijatie návrhu určuje navrhovateľ.