lehota na prijatie návrhu

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: právo, občianske právo
Definícia: pozri definíciu synonyma
Zdroj: Svoboda, J. a kol.: Občiansky zákonník. Komentár a súvisiace predpisy. 5. vydanie. Bratislava: Eurounion 2005.

Synonymum: akceptačná lehota
Príbuzné termíny: akceptácia