bezvízový cudzinec

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: právo, správne právo, zamestnanosť, vízová politika
Definícia: cudzinec, ktorý je držiteľom cestovného dokladu štátu, s ktorým má SR uzatvorenú dohodu o bezvízovom styku
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Príbuzné termíny: cudzinec¹, cudzinec², vízový cudzinec, bezvízový režim Slovenskej republiky
Poznámka: Dohoda môže platiť na všetky druhy cestovných dokladov, ktoré štát vydáva alebo len na vybrané druhy cestovných dokladov, napr. diplomatické pasy, služobné pasy, zvláštne pasy. Podmienky, za ktorých cudzinec nepodlieha vízovej povinnosti, sú dané štátnou príslušnosťou cudzinca, druhom cestovného dokladu, ktorým sa preukazuje, a druhom pobytu na území SR.