derelikcia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: občianske právo, súkromné právo
Definícia: znamená opustenie veci, je prejavom vôle vlastníka s úmyslom vzdať sa vlastníckeho práva k veci
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Kontext: K opusteniu veci (derelikcii), na rozdiel od straty veci, dochádza z vôle vlastníka.
Zdroj kontextu: Svoboda, Jaromír: Občiansky zákonník. Komentár a súvisiace predpisy. 5. vydanie. Bratislava: EUROUNION, 2005. s. 209.
Synonymum: opustenie veci
Príbuzné termíny: vlastníctvo
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: derelikce
Poznámka: Derelikciu ako jednostranný právny úkon je potrebné odlišovať od straty veci. Na rozdiel od derelikcie je strata veci právnou udalosťou nezávislou na ľudskej vôli. Vlastnícke právo k opustenej veci nadobúda štát.