cudzia vec

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: právo, trestné právo
Definícia: vec, ktorá nepatrí páchateľovi buď vôbec, alebo nepatrí výlučne len jemu, môže byť však v jeho spoluvlastníctve
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Príbuzné termíny: trestný čin, sprenevera, zmocnenie sa cudzej veci, poškodzovanie cudzej veci, prisvojenie
Poznámka: Vlastnícke právo (tiež spoluvlastnícke) je všeobecným, priamym, právnym panstvom nad vecou, lebo dáva vlastníkovi moc, aby všeobecne podľa svojej vôle s vecou nakladal; je právom absolútnym, pôsobiacim voči všetkým (erga omnes) a zodpovedá mu povinnosť všetkých ostatných nerušiť vlastníka vo výkone jeho práva k veci. Absencia predmetných znakov má za následok definovanie veci ako cudzej, ktorá je častým pojmovým znakom predovšetkým trestných činov proti majetku upravených v III. (osobitnej) časti, IV. hlave Trestného zákona.
URL: https://www.slov-lex.sk/zoznam-tezaurov/-/tezaurus/koncept/-SK-tezaury-1-2-koncepty-162