aplikácia práva

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: verejné právo
Definícia: procesným právom upravená forma realizácie práva a činnosť štátnych orgánov s príslušnou právomocou a kompetenciou, ktorý vyúsťuje do vydávania aktov aplikácie práva a do zabezpečovania ich plnenia
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007