chránený svedok

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: právo, trestné právo
Definícia: osoba zaradená do programu ochrany svedka podľa zákona o ochrane svedka
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Kontext: Za chráneného svedka sa považuje aj blízka osoba chráneného svedka zaradená do programu ochrany. Programom ochrany svedka sa rozumie súbor úkonov a opatrení vykonávaných útvarom za pomoci štátnych orgánov, obcí, právnických osôb a fyzických osôb na poskytnutie ochrany a pomoci chránenému svedkovi z dôvodu hroziaceho nebezpečenstva počas trestného konania a pokým trvajú dôvody poskytovania ochrany a pomoci.
Zdroj kontextu: Zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka
Príbuzné termíny: svedok¹, svedok², chránená osoba, program ochrany svedka
URL: http://www.minv.sk/legislativa/256svedok.htm