chránená osoba

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: polícia
Definícia: osoba, ktorej sa z rozličných dôvodov poskytuje osobitná ochrana
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: chránený svedok, ohrozený svedok
Poznámka: Pre potreby policajnej praxe sa rozoznávajú tri druhy chránených osôb: 1. osoby chránené úradom pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií, ide o ústavných činiteľov, ktorí majú v zmysle osobitného predpisu nárok na osobnú ochranu; 2. osoby, kde je verejný záujem na ochrane ich života a zdravia na obmedzený čas a osoba pritom nemôže vystupovať ako chránená osoba v zmysle zákona č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka; ide zväčša o osoby, voči ktorým neznámy páchateľ použil hrozbu budúceho násilia a pod. a kde je odôvodnená obava, že k ohrozeniu osoby dôjde v bezprostredne nasledujúcom čase; 3. osoby, ktoré sú chránené v zmysle zákona o ochrane svedka.