demisia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: právo, ústavné právo
Definícia: odstúpenie z verejnej, najmä politickej funkcie
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Príbuzné termíny: rezignácia, abdikácia
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: demise
Poznámka: Demisia môže byť individuálna, t. j. odstúpenie jedného člena ako napríklad ministra, alebo kolektívna - napríklad odstúpenie všetkých členov vlády. Demisia môže byť dobrovoľná – abdikácia na funkciu na základe vlastného rozhodnutia, alebo povinná, vyplývajúca z ústavy, napr. (v zmysle Ústavy SR) pri vyslovení nedôvery vláde, alebo ak NR SR zamietne návrh vlády na vyslovenie dôvery. Tiež po ustanovujúcej schôdzi novozvolenej NR SR.