cudzia moc

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: právo, trestné právo
Definícia: cudzie štáty a ich vojenské alebo iné zoskupenia predstavované ich organizáciami a orgánmi, akými sú najmä osoby vykonávajúce spravodajskú činnosť, vojenskí funkcionári, diplomati a iní štátni úradníci
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Príbuzné termíny: cudzí činiteľ, cudzia organizácia, priťažujúca okolnosť
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: cizí moc
Poznámka: Ide o cudzí štát bez ohľadu na to, aký má postoj k Slovenskej republike, môže ísť teda o spriatelený štát, štát indiferentný, ale aj o štát nepriateľský.
URL: http://www.minv.sk/swift data/source/mvsr/dokumenty/pravne normy/trestny zakon.doc