cudzia organizácia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: právo, trestné právo
Definícia: právnická osoba, ktorá má sídlo v cudzine, ako aj fyzická osoba s bydliskom v cudzine, ak podniká na území Slovenskej republiky
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Príbuzné termíny: cudzí činiteľ, cudzia moc