autoremedúra

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: správne právo
Definícia: postup, pri ktorom môže prvostupňový správny orgán opraviť svoje vlastné rozhodnutie
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Poznámka: V tomto prípade nenastáva devolutívny účinok odvolania. Zákon ustanovuje pre uplatnenie tohto procesného inštitútu tri podmienky: 1) prvostupňový orgán vyhovie odvolaniu v celom rozsahu, 2) rozhodnutie vydané v rámci autoremedúry sa nedotkne iného účastníka, 3) súhlasia s ním ostatní účastníci. Uplatnenie autoremedúry je fakultatívne a správny orgán sa v rámci voľnej úvahy rozhodne sám, či tento inštitút uplatní alebo nie. Proti rozhodnutiu vydanému v rámci autoremedúry, ktoré má naďalej povahu prvostupňového rozhodnutia, sa možno odvolať.