policajt

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: polícia, súkromné právo
Definícia: fyzická osoba, ktorá je v služobnom pomere a vykonáva štátnu službu v služobnom úrade
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Príbuzné termíny: fyzická osoba, polícia, policajný zbor