fyzická osoba

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: súkromné právo
Definícia: každý človek ako ľudská bytosť, bez ohľadu na štátnu príslušnosť
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Príbuzné termíny: právnická osoba
Poznámka: Právna spôsobilosť fyzických osôb zahŕňa spôsobilosť na práva a povinnosti (právnu subjektivitu) a spôsobilosť na právne úkony. Popri spôsobilosti na právne úkony má fyzická osoba aj spôsobilosť na protiprávne úkony (deliktuálna spôsobilosť), t. j. spôsobilosť vlastnými úkonmi založiť vlastnú zodpovednosť. Aj túto spôsobilosť nadobúdajú fyzické osoby v plnom rozsahu dosiahnutím plnoletosti.