polícia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: právo, správne právo
Definícia: v inštitucionálnom zmysle vyjadruje označenie špeciálnych orgánov, ktoré plnia v mene štátu policajné úlohy a na tento účel majú zákonom vymedzenú kompetenciu a právomoc
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Príbuzné termíny: policajt, obecná polícia, Železničná polícia
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: policie
Poznámka: Slovo pochádza z gréckeho „πόλις“ (mesto, resp. mestský štát) cez latinské „politia“, čo znamenalo, že určitá osoba bola občanom mesta, resp. mestského štátu. Význam pojmu „polícia“ prešiel v rôznych historických obdobiach určitým vývojom. V súčasnosti v právnej teórii rozlišujeme políciu v materiálnom, formálnom a inštitucionálnom zmysle. Pod materiálnym ponímaním rozumieme určitú činnosť, ktorá dáva odpoveď na otázku, za akých podmienok môžu orgány polície zasahovať do sféry osobných práv občanov pri zabezpečovaní ochrany verejného poriadku a verejnej bezpečnosti. Touto činnosťou zabezpečuje štát jednu z jeho vnútorných funkcií, t. j. ochranu života, zdravia, ľudskej dôstojnosti a majetku, ako aj ochranu pravidiel správania sa na verejnosti. Formálny pojem dáva odpoveď na otázku organizácie orgánov, ktoré sú na základe určitej deľby práce poverené zabezpečovaním verejného poriadku a verejnej bezpečnosti.