služobný pomer

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: pracovné právo
Definícia: právom regulovaný pracovný vzťah príslušníkov Policajného zboru, ktorým vstupujú do pracovného procesu
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Príbuzné termíny: prepustenie zo služobného pomeru, skončenie služobného pomeru, uvoľnenie zo služobného pomeru, vznik služobného pomeru, zmeny služobného pomeru, zrušenie služobného pomeru v skúšobnej dobe
Poznámka: Prevládajú tu prvky verejnoprávnej povahy, ktoré vyplývajú zo samotnej podstaty tohto vzťahu ako právneho vzťahu, v ktorom sa vykonáva štátna služba – podiel na výkone štátnej moci. Osobitná povaha tohto vzťahu spočíva predovšetkým: v spôsobe vzniku – individuálny právny akt, v zamestnávateľskom subjekte – štát, v stabilite zamestnaneckého vzťahu – definitíva, v povahe práv a povinností - kogentnosť ich úpravy, v právne garantovanom služobnom a platovom postupe, v charaktere disciplinárnej zodpovednosti, v úprave štátnej služby vo forme osobitného zákona, v spôsobe riešenia sporov. Služobný pomer ako právny pojem má hybridnú interdisciplinárnu povahu.