cudzinecký režim

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: medzinárodné súkromné právo
Definícia: ucelený systém základných činiteľov a opatrení charakterizujúcich právne postavenie cudzincov ako fyzických osôb na území štátu pobytu a jeho realizáciu kompetentnými štátnymi orgánmi
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: cudzinec¹
Poznámka: Cudzinecký režim musí rešpektovať všeobecne platné zásady medzinárodného práva a záväzky štátu, ktoré vyplývajú z bilaterálnych medzinárodných dohôd. Na strane druhej právny režim cudzincov nemôže byť rovnaký pre všetkých cudzincov, ktorí sa nachádzajú na území štátu pobytu, čoho dôkazom sú jednotlivé druhy cudzineckého režimu. Podľa realizácie jednotlivými štátmi rozoznávame nasledujúce druhy cudzineckého režimu: národný režim, zmluvný režim, režim najvyšších výhod, zvláštny (špeciálny) režim, preferenčný režim, minimálny cudzinecký štandard.