darovacia zmluva

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: právo, občianske právo
Definícia: zmluva, ktorou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma
Zdroj: Zákon č. 40/1964 Z. z. (Občiansky zákonník).

Kontext: Podstatnými náležitosťami darovacej zmluvy je dohoda o predmete daru a dohoda o jeho bezodplatnosti.
Zdroj kontextu: Vojčík, P. a kol. Občiansky zákonník. Stručný komentár. Druhé vydanie, Bratislava: Iura Edition, spol. s.r.o. 2009.
Príbuzné termíny: darca, darovanie
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: darovací smlouva