agraciácia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: právo, verejné právo, trestné právo
Definícia: oprávnenie nariadiť, aby sa právoplatný rozsudok nevykonal, t. z. príkaz hlavy štátu na odpustenie alebo zmiernenie trestov uložených trestnými súdmi
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Príbuzné termíny: rozsudok, abolícia
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: agraciace
Poznámka: V porovnaní s abolíciou nejde z ústavnoprávneho hľadiska o absolútny zásah hlavy štátu do súdnej moci, pretože prezident (hlava štátu) rozhoduje so znalosťou rozsudku súdu. Za záruku nezneužitia tejto právomoci možno považovať kontrasignáciu predsedom vlády SR alebo príslušným ministrom.