abolícia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: verejné právo
Definícia: príkaz na zastavenie konania v trestnej veci v prípade, ak sa trestné konanie nezačalo, alebo ak sa už začalo, aby sa v ňom nepokračovalo
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: príkaz, trestné konanie, agraciácia
Poznámka: Z ústavnoprávneho hľadiska ide pri abolícii o porušenie princípu deľby moci, keďže ide o absolútny zásah do súdnej moci, ktorej dôsledkom je nemožnosť uplatniť svoju súdnu právomoc (ani orgány činné v trestnom konaní tak nemôžu pokračovať vo svojej činnosti). Abolícia ako forma amnestie, teda ako právomoc prezidenta, bola z Ústavy SR vypustená, a i vo svete je výnimočná.