čiastočný rozsudok

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: právo, občianske právo
Definícia: rozsudok, ktorého výrok je iba o časti predmetu konania alebo obsahuje výrok iba vo vzťahu k jednému zo samostatných spoločníkov
Zdroj: Sarkocyová, E.: Rozsudok v občianskom súdnom konaní. Trnava: Trnavská univerzita, diplomová práca 2009.

Kontext: Čiastočným rozsudkom sa rozhoduje len o časti prejednávanej veci, spravidla o tej, o ktorej má súd potrebné zistenia a tieto zistenia dokáže subsumovať pod príslušnú právnu normu.
Zdroj kontextu: Mazák, J. a kol.: Základy občianskeho procesného práva. 3. vydanie. Bratislava: Iura Edition 2007.
Príbuzné termíny: rozsudok, medzitýmny rozsudok
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: částečný rozsudek