dlh

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: právo, súkromné právo, občianske právo
Definícia: povinnosť fyzickej alebo právnickej osoby poskytnúť veriteľovi z určitého právneho dôvodu požadované plnenie
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Príbuzné termíny: záväzok, pohľadávka, veriteľ, dlžník, odpustenie dlhu
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: dluh, uk: борг, ru: долг
Poznámka: Predmetom dlhu môže byť povinnosť dlžníka niečo dať, niečo konať, niečoho sa zdržať alebo niečo strpieť. Dlh vzniká z právnych úkonov (zo zmlúv), z protiprávnych úkonov, príp. z iných dôvodov.