dlh

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: súkromné právo
Definícia: povinnosť fyzickej alebo právnickej osoby poskytnúť veriteľovi z určitého právneho dôvodu požadované plnenie
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: záväzok, pohľadávka, veriteľ, dlžník
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: dluh
Poznámka: Predmetom dlhu môže byť povinnosť dlžníka niečo dať, niečo konať, niečoho sa zdržať alebo niečo strpieť. Dlh vzniká z právnych úkonov (zo zmlúv), z protiprávnych úkonov, príp. z iných dôvodov.