acquis Schengen

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Eurolegislatívny termín [?]

Oblasť: medzinárodné právo
Definícia: systém právnych noriem európskeho práva, ktorý upravuje právne postavenie cudzincov na území taxatívne stanovených štátov Európy, predovšetkým ich vstup na územie, pobyt a vycestovanie z územia, systém sankcií za protiprávny pobyt, spoluprácu štátnych orgánov pri kontrole cudzineckého režimu s cieľom eliminovať nelegálnu medzinárodnú migráciu
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Príbuzné termíny: systém acquis Schengen, Schengenský informačný systém, Európska únia