systém acquis Schengen

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Eurolegislatívny termín [?]

Oblasť: medzinárodné právo
Definícia: taxatívne stanovené spoločenské vzťahy, ktoré sú predmetom právnej úpravy v oblasti cudzineckého režimu
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: acquis Schengen, štrukturálna stránka systému acquis Schengen, temporálne hľadisko systému acquis Schengen, teritoriálne hľadisko systému acquis Schengen, funkcionálna stránka systému acquis Schengen
Poznámka: To znamená, že acquis Schengen je právnym systémom, ktorý obsahuje horizontálnu a vertikálnu jednotu právnych noriem s logickou štruktúrou. Skúmať acquis Schengen môžeme ako systémový celok s jasnou konštrukciou právnych inštitútov. Samotný systém acquis Schengen sa konštituoval z hľadiska temporálneho a teritoriálneho.