de lege lata

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: verejné právo
Definícia: stanovuje, aké právo je, nie aké by malo byť
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: de lege ferenda
Poznámka: lat. z hľadiska platného práva, podľa platných právnych noriem.