aproximácia práva Slovenskej republiky s legislatívou Európskej únie

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Eurolegislatívny termín [?]

Oblasť: právo EÚ
Definícia: proces zbližovania právneho poriadku Slovenskej republiky s legislatívou Európskej únie a ich vzájomná harmonizácia
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Príbuzné termíny: Európska únia, acquis communautaire