acquis communautaire

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Eurolegislatívny termín [?]

Oblasť: acquis Spoločenstva
Definícia: legislatívny mechanizmus upravujúci vzťahy jednotlivých oblastí spoločenského života v Európskej únii rozdelené do 29 kapitol
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: Európska únia
Poznámka: Slovenskou republikou schválený Národný program pre prijatie acquis communautaire znamená určenie strategického postupu pre postupné približovanie sa legislatívy Slovenskej republiky k legislatíve Európskej únie.