Štatistiky

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Počet všetkých termínov: 16197

"laxné" frazémy, (podkožný) tunel, (β-N-acetyl)-glukozaminylglykopeptid α-1,4-galaktozyltransferáza, 2-propanón-1-ál, 21 cm čiara vodíka, 3, 4-metyléndioxymetamfetamín, 3D komunikácia, 3D objekty, 3D reklama, 4-etoxyacetanilid… ďalšie výsledky


Počet termínov v základných kategóriách: 13161

"laxné" frazémy, (β-N-acetyl)-glukozaminylglykopeptid α-1,4-galaktozyltransferáza, 21 cm čiara vodíka, 3D komunikácia, 3D objekty, 3D reklama, 4-etoxyacetanilid, 5-acetyl-2-metoxybenzaldehyd, 5M, 5M mediálneho mixu… ďalšie výsledky


Počet termínov v základných kategóriách s definovanými nevyhnutnými kľúčmi (termín, oblasť, definícia, zdroj definície, použitie termínu): 12733

"laxné" frazémy, (β-N-acetyl)-glukozaminylglykopeptid α-1,4-galaktozyltransferáza, 21 cm čiara vodíka, 3D komunikácia, 3D objekty, 3D reklama, 4-etoxyacetanilid, 5-acetyl-2-metoxybenzaldehyd, 5M, 5M mediálneho mixu… ďalšie výsledky


Počet termínov v základných kategóriách s acceptability legislatívny: 797

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Hasičský a záchranný zbor, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Najvyšší súd Slovenskej republiky, Národné informačné stredisko Hasičského a záchranného zboru, Národný register pacientov s onkologickým ochorením, Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Slovenský farmaceutický kódex, Slovenský liekopis… ďalšie výsledky


Počet termínov v základných kategóriách s acceptability neologizmus: 341

3D komunikácia, 3D objekty, 3D reklama, AVI, B2B marketing, B2B trh, B2C, B2E, BCG matica, Boston Consulting Group Business matica… ďalšie výsledky


Počet termínov v základných kategóriách s acceptability nesprávny: 42

Brocqova choroba, Coffinov-Sirisov syndróm, Coffinov-Sirisovej syndróm, Coxov-Fratesov-Wongov-Ghandhiho syndróm, Cronkhiteov-Canadov syndróm, Déjerine-Klumpkeho paralýza, Déjerine-Klumpkeho syndróm, Déjerineho choroba, Hiobov syndróm, Holtov-Oramov syndróm… ďalšie výsledky


Počet termínov v základných kategóriách s acceptability zastaraný: 108

Abbotova pumpa, Abderhaldenova reakcia, Duchennova choroba, Foersterov syndróm, Galská choroba, Georgius Sidus, Grawitzov nádor, Greenfieldova choroba, Hayemova-Widalova choroba, Jurajova hviezda… ďalšie výsledky


Počet termínov v základných kategóriách s acceptability profesionalizmus: 60

5M, Imerslund-Najman-Gräsbeck, adware, banner, blockbuster, bočný facing, broadcaster, cartoon, consumer promotion, demo… ďalšie výsledky


Počet termínov v základných kategóriách s vyplneným prekladom: 3707

AACL, AAS, AAV, ABC, ABC klasifikácia tovarov, ABCD, ABC², ABP, ACA, ACD… ďalšie výsledky


Počet termínov v základných kategóriách s vyplneným kontextom: 2092

ABC klasifikácia tovarov, AVI, Acacia, Acanthamoeba, Acari, Anti, Avari, B2B trh, BCG matica, BS systém objednávania zásob… ďalšie výsledky