5M mediálneho mixu

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: položky, ktoré je nevyhnutné využiť na tvorbu efektívnej mediálnej stratégie: markets (charakteristiky trhu), money (rozpočet), media (druhy médií), mechanics (mechanizmus), methodology (metodológia)
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Materiálnotechnická základňa vnútorného obchodu, 1986.

Príbuzné termíny: marketingový nástroj, marketingová komunikácia, mediálny plán, 5M