5M

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Profesionalizmus [?]

Oblasť: marketing
Definícia: vyjadruje obsah marketingovej komunikácie, a to – mission/poslanie, message/informácia, medium/typ použitého nosiča, money/peniaze, measurement/meranie výsledkov
Zdroj: Viestová, K. - Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2011.

Príbuzné termíny: marketér, marketingová komunikácia, 5M mediálneho mixu