consumer promotion

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Profesionalizmus [?]

Oblasť: marketing, predaj
Definícia: forma marketingovej komunikácie zameraná na individuálneho konečného spotrebiteľa, jej základným cieľom je krátkodobá maximalizácia predajov s extrapoláciou pomerného zvýšenia dlhodobých predajov
Zdroj: PODĽA: Bárta, V. — Pátik, L. — Postler, M.: Retail marketing. Praha: Management Press 2009.

Príbuzné termíny: marketingová komunikácia, spotrebiteľ, marketing na úrovni individuálnych zákazníkov
Cudzojazyčný ekvivalent: en: consumer promotion