3D komunikácia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Neologizmus [?]

Oblasť: marketing
Definícia: marketingový nástroj a súčasťou komunikačného mixu využívajúci nadrozmerné trojdimenzionálne objekty, ktoré stvárňujú produkt hmotne, a zvyčajne práve tie vyvolávajú v zákazníkovi spotrebiteľský záujem
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. – Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy 2011.

Poznámka: Výhodou tejto formy komunikácie je okrem nižších výrobných nákladov aj jednoduchá a rýchla inštalácia, bezproblémová výmena grafických motívov, ako aj možnosť prestavby.