BCG matica

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Tento anglický termín ešte nemá slovenský ekvivalent. Ak ho poznáte alebo chcete navrhnúť, prosíme, napíšte ho sem.


Neologizmus [?]
Oblasť: marketing
Definícia: portfóliový model stratégie, ktorý ukazuje spojitosti medzi tempom rastu obchodov a konkurenčnou pozíciou spoločnosti
Zdroj: Viestová, K., Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2011.

Kontext: Matica slúži predovšetkým manažérom spoločností ako pomoc pri riadení a rozhodovaní o zdrojoch.
Zdroj kontextu: Viestová, K., Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2011.
Synonymum: Boston Consulting Group Business matica
Príbuzné termíny: marketingová stratégia, portfólio
Poznámka: Použitie matice prebieha v troch krokoch - rozdelenie podniku na strategické podnikateľské jednotky (SPJ, strategic business units), vzájomné porovnanie jednotlivých SPJ a ich prínosov a vývoj strategických cieľov s ohľadom na jednotlivé SPJ. Podľa BCG matice sú strategické podnikateľské jednotky rozdelené do štyroch kvadrantov podľa toho, aký podiel na trhu jednotlivé SPJ dosahujú a aký sa predpokladá rozvoj konkurenčného okolia. Jednotlivé kvadranty BCG matice sa nazývajú: otázniky (Question marks), hviezdy (Stars), dojné kravy (Cash cows) a choré psy (Dogs). Skratka vychádza z názvu firmy - Boston Consulting Group.