protirečenie

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: vzťah medzi dvoma vecami, výrokmi, myšlienkami, z ktorých jedna je opakom, negáciou, popretím druhej
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Téza o vylúčení protirečenia, ktorú sformuloval už Aristoteles, vyžaduje vyhýbať sa logickým protirečeniam v myslení; je dôležitým pomocným prostriedkom vedeckého poznania.
Zdroj kontextu: Filozofia a prírodné vedy. Bratislava : Pravda 1987.
Príbuzné termíny: pravda, antinómia, paradox, princíp protirečenia
Cudzojazyčný ekvivalent: en: contradiction
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Protirecenie