výrok²

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: jazykový výraz, ktorý môže byť pravdivý alebo nepravdivý
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: Nechápem, prečo by som pomocou výroku nemohol hovoriť o súde a pomocou jeho zložiek o pojmoch. V uvedenom príklade mi nešlo o výrok, ale o jeho význam, resp. súd, ktorý výrok vyjadruje.
Zdroj kontextu: Cmorej, P.: O jednom pokuse rozšíriť predmet logiky. In: Organon F, roč. 5, č. 4, 1998, s. 394 – 405.
Príbuzné termíny: pravda², antinómia, argumentácia², argument²
Cudzojazyčný ekvivalent: en: proposition
Poznámka: Výrok má najčastejšie formu oznamovacej vety.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Vyrok