antinómia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: vzťah medzi dvoma výrokmi, ktoré si protirečia, a pritom obidva sú dokázateľné alebo jeden možno odvodiť z druhého
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: Najznámejšia logická antinómia je Russellova antinómia množiny všetkých množín, ktoré seba ako prvok neobsahujú.
Zdroj kontextu: Filozofia a prírodné vedy. Bratislava: Pravda 1987.
Príbuzné termíny: paradox, výrok², apória, protirečenie
Cudzojazyčný ekvivalent: en: antinomy
Poznámka: Termín pochádza z gréckeho anti (proti) a nomos (zákon).
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Antinomia