paradox

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: nezmyselnosť alebo tvrdenie odporujúce všeobecne uznávaným zásadám
Zdroj: Filozofia a prírodné vedy. Bratislava : Pravda 1987.

Kontext: Keďže formálnologické protirečenie narušuje úsudok ako prostriedok odhalenia a dôkazu pravdivosti (v teórii, v ktorej sa vyskytuje paradox, dá sa dokázať akákoľvek veta, pravdivá aj nepravdivá), treba objaviť zdroje paradoxov a spôsoby ich odstránenia.
Zdroj kontextu: Filozofický slovník. Bratislava : Pravda 1982.
Príbuzné termíny: antinómia, apória, výrok, protirečenie
Cudzojazyčný ekvivalent: en: paradox
Poznámka: Z gréckeho slova paradoxos – neočakávaný.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Paradox