argument²

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: to, čo slúži na vysvetlenie nejakého tvrdenia, čo je základom dôkazu
Zdroj: PODĽA GAHÉR, F.: Logika pre každého. Bratislava: IRIS 1998.

Kontext: Význam logických spojok je zadaný pomocou tabuľky 1.2, ktorá presne špecifikuje pre ktoré pravdivostné hodnoty jej argumentov je výsledný výrok pravdivý a pre ktoré nepravdivý.
Zdroj kontextu: KVASNIČKA, V. - POSPÍCHAL, J.: Matematická logika. Slovenská technická univerzita v Bratislave 2006.
Príbuzné termíny: výrok, argumentácia, súd
Cudzojazyčný ekvivalent: en: argument
Poznámka: Niekedy sa argumentom myslí zdôvodnenie nejakého tvrdenia, prípadne sám dôkaz alebo úsudok.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Argument+logika