kruhová argumentácia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: argumentácia, ktorá to, čo má byť v skutočnosti dokázané, predpokladá už ako platné, t.j. vychádza z toho, čo má ešte len byť zdôvodnené
Zdroj: GAHÉR, F.: Logika pre každého. Bratislava: IRIS 1998.

Kontext: Samotná mediálna prezentácia mozgových skenov sa stala predmetom výskumu. Weisberg et al. (2008) dali probantom posúdiť správne a nesprávne (napr. kruhová argumentácia) vysvetlenia psychologických fenoménov.
Zdroj kontextu: https://mozgostroje.wordpress.com/2013/02/
Príbuzné termíny: argument², argumentácia²
Cudzojazyčný ekvivalent: en: circular reasoning, la: petitio principii
Poznámka: Môže byť bezprostredne kruhová alebo sprostredkovane kruhová, prípadne zamlčane kruhová.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Petitio+principii