argumentácia²

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: dokazovanie s cieľom dosiahnuť súhlasné alebo protikladné stanovisko partnera v diskusii voči nejakému tvrdeniu prostredníctvom postupnosti uznaných tvrdení alebo pravidiel
Zdroj: PODĽA GAHÉR, F.: Logika pre každého. Bratislava: IRIS 1998.

Kontext: V prvej štúdii Pavla Labudu uchopujúcej tradičný bioetický problém – právo ochrany života ľudských embryí – vyniká netradične efektívna argumentácia založená na princípe potenciality (PP) a vychádzajúca z logickej a konceptuálnej analýzy.
Zdroj kontextu: HRKÚT, J.: Argumentácia v bioetike. Ružomberok: Filozofická fakulta Katolíckej univerzity, 2009.
Príbuzné termíny: argument, výrok, súd
Cudzojazyčný ekvivalent: en: argumentation
URL: http://sk.olejar.eu/heslo/argumentacia/