eristická argumentácia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: argumentácia, ktorá dokazuje nejaké tvrdenie bez ohľadu na logické súvislosti a ktorá ako hlavný cieľ sleduje víťazstvo v spore, a to všetkými dostupnými prostriedkami
Zdroj: GAHÉR, F.: Logika pre každého. Bratislava : IRIS 1998.

Príbuzné termíny: eristika, argument, argumentácia
Poznámka: Eristická argumentácia býva zväčša úmyselne klamlivá.